Đ GROUPT CH GROUP

TRANG YÊU CẦU ĐÓNG GÓP

Du lịch với một nhóm lớn?
Chúng tôi rất vui khi có các du khách nhóm như học sinh, đội thể thao, v.v ...!
Ký túc xá / phòng riêng của chúng tôi là hoàn hảo cho các du khách nhóm.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin và đặt ngay bây giờ!